• Gọi mua hàng: 0988631900

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngô Phạm hiểu rằng, khách hàng, khách truy cập, người dùng và những người khác, những người đang sử dụng các trang web thuộc sở hữu/ được điều hành bởi chúng tôi đều coi trọng quyền riêng tư.

Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật thông tin này được tích hợp và là một phần không tách rời cùng với các điều khoản và Văn bản thỏa thuận sử dụng theo các chính sách của chúng tôi được đăng tải trên trang web này. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với nội dung của chính sách bảo mật thông tin này và những chính sách có liên quan khác trên website này.

Người dùng lưu ý thường xuyên kiểm tra lại để có các bản cập nhật cho Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.

Điều 1: Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin chúng tôi cần khi đăng ký sử dụng dịch vụ và liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Baohanmedia.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Trường hợp Baohanmedia ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:

 • Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân
 • Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Baohanmedia sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định 72/2013/ NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác.
 • Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3
 • Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.
 • Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ 3

Điều 2: Phạm vị sử dụng thông tin

Baohanmedia cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, dịch vụ, tăng cường trải nghiệm của khách hàng trên Website, sản phẩm của chúng tôi.

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin

Kể từ ngày có đơn hàng đến khi khách hàng hoàn tất thanh toán.

Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người khách hàng: Phòng kinh doanh, Phòng Kỹ Thuật, Kế Toán mới (Chỉ xem được khách hàng phụ trách) có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 4: Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngô Phạm
Địa chỉ: Số 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0904563596

Điều 5: Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên hệ thống chăm sóc khách hàng support.baohanmedia.vn Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website.

 • Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
 • Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua Website thuộc sở hữu của Baohanmedia, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên Website.

Điều 6: Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi luông minh bạch, bảo vệ tối đa mọi thông tin khách hàng cung cấp.

 • Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin
 • Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn….
 • Baohanmedia có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn…cho phép hoặc không cho phép:
 • Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
 • Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

Trong các trường hợp sau Baohanmedia không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Điều 7: Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Baohanmedia phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:

 • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng
 • Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật

Điều 8: Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

Baohanmedia có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Điều 9: Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

 • Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Baohanmedia thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình
 • Baohanmedia có nghĩa vụ com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.

Điều 10: Các đường liên kết ngoài trang web này

Trang Web và Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác.

Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Điều 11: Thay đổi quy định về chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần thông báo cho người dùng. Việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nội dung chính sách bảo mật này được cập nhật và đăng tải trên trang web này.

Việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ nội dung của chính sách bảo mật thông tin cá nhân này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên trang web. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và bạn sử dụng Dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.

Bạn có thể kiểm tra “ngày có hiệu lực” được ghi ở dưới cùng để xem thời điểm Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được cập nhật sau cùng.

Điều 12: Liên hệ và trao đổi thông tin

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng địa chỉ e-mail bất hợp pháp, bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Thỏa thuận bảo mật hoặc những trang web thuộc sở hữu của Baohanmedia qua email: info@eto.vn và số điện thoại: 0904563596.

Ngày cập nhật cuối cùng: 26 tháng 12, 2023

 

Thông báo

Facebook
Zalo
0988631900
Mesenger